www.domsterbiuro.pl

DOMSTER - Zarządzanie Nieruchomościami Jagiełłowicz Magdalena
tel. 509 075 163, ul. Chełmska 6, 22-200 Włodawa
Profesjonalizm i doświadczenie, elastyczność i operatywność, uczciwość i rzetelność.
Zarządzanie bez tajemnic 
Koszty nieruchomości
Zawsze jest czas na analizę i optymalizację kosztów.
DOMSTER - Zarządzanie Nieruchomościami Jagiełłowicz Magdalena
tel. 509 075 163, ul. Chełmska 6, 22-200 Włodawa
Zarządca zrobi całą resztę.
Po prostu mieszkaj 
Pozytywne relacje z ludzmi
Otwartość oraz dbałość o komfort
i zadowolenie mieszkańców nieruchomości.

Oferta

      OFERUJĘ PAŃSTWU ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI      
      MIESZKALNYMI I KOMERCYJNYMI


Bieżące zarządzanie / administrowanie nieruchomością:

 • protokolarne przejęcie nieruchomości tj.: dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowlanej i powykonawczej od poprzedniego Administratora/Developera,
 • weryfikacja stanu formalnego i faktycznego nieruchomości,
 • pomoc w rejestracji nowo powstałej Wspólnoty,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań Właścicieli nieruchomości,
 • przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych dla nieruchomości,
 • stała współpraca z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Właścicielami nieruchomości,
 • analizowanie i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów dotyczących utrzymania nieruchomości,
 • nadzorowanie firm dostarczających usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości,
 • zarządzanie procesem usuwania usterek budowlanych w relacjach Właściciele – wykonawca/Developer,
 • dbanie o zadowolenie i komfort mieszkańców poprzez:
  • obecność na nieruchomości - w umówionych terminach,
  • kontakt z Właścicielami – telefoniczny, e-mailowy, osobisty.

Obsługa ekonomiczno – finansowa nieruchomości:

 

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych),
 • przygotowywanie naliczeń zaliczek na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • rozliczanie zaliczek z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, kosztów zużycia mediów, kosztów prac remontowych i modernizacyjnych,
 • obsługa kont bankowych – nadzorowanie terminowości / wykonywanie opłat związanych z pokryciem kosztów zarządu nieruchomością, media, dostawy i inne
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz zaliczek na pokrycie kosztów związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem.

 

Stawka za obsługę nieruchomości jest ustalana z każdym klientem indywidualnie w zależności od wielkości nieruchomości i zakresu obsługi.

 

  Napisz do nas